Yin & Yang

De oorsprong van yin en yang ligt duizenden jaren terug. Het principe wordt voor het eerst genoemd in de I-Ching, die stamt ongeveer 700 tot 1000 jaar voor Chr. Volgens de gele keizer is Yin en Yang de basis van het hele universum. Het ligt ten grondslag aan alles. Het is de wortel en de bron van leven en dood. Als je een ziekte wilt behandelen en genezen moet je zoeken naar de oorsprong.

De oude Chinezen hebben de bewegingen in de natuur als uitgangspunt genomen; zomer - winter / dag - nacht / warmte - kou / regen - droogte / gezondheid - ziekte e.d. Daarom betekent yin dan ook de donkere zijde van de heuvel, en yang de lichte zijde. Het is daarmee dan ook een dynamisch proces, dat nooit stopt of gestopt kan worden. Yin en Yang passen zich naar elkaar aan. Als er bijvoorbeeld meer Yin is dan zal er minder Yang zijn. Het Yin en Yang is verdeeld door een 'S' omdat het een dynamisch proces is en dat beide krachten in elkaar op willen gaan. De stippen in het teken laten zien dat er ook een tegendeel is daarom bestaat er ook niet iets als, absoluut Yin of absluut Yang. Er is namelijk niet alleen maar donker er is ook altijd licht. We kunnen dus stellen dat het een aanvullend, dynamisch proces van continue afwisseling van Yin en Yang.

Enkel voorbeelden zijn.In verhouding tot ons lichaam is het bovenlichaam Yang en het onderlichaam Yin, met het hoofd als opperste Yang en de voeren als laagste Yin. De energie in ons lichaam volgt een uitgebreid stelsel van kanalen (meridianen) en circuleert in 24 uur door het hele lichaam. Er zijn twaalf hoofdmeridianen die elk een relatie hebben met een orgaan. Waarbij de aan de buitenzijde van ons lichaam gelegen merdianen Yang zijn en de aan de binnenzijde Yin. Voor een optimale energiehuishouding moeten de organen in goede conditie zijn. De conditie van de organen is afhankelijk van factoren als voeding, levensstijl, erfelijkheid en omgeving. Dit betekent dat in elk mens de energiehuishouding anders is. 

Onze organen en ingewanden (Zang fu) kennen ook Yin en Yang.
Statera Oleum - Met Oliën in Balans

Statera Oleum, Met oliën in balans!