Massage algemeen

Wat is een massage en wat doet het

Massage is het toepassen van gestructureerde en ongestructureerde druk. Daarnaast gaat het om de toepassing van spanning, beweging en trilling, manueel of met behulp van hulpmiddelen. Het zijn vooral de zachte weefsels in het lichaam die gemasseerd worden door de masseur. U kunt daarbij onder andere denken aan de huid, de spieren, het bindweefsel en de pezen, naast bijvoorbeeld de ligamenten, gewrichten en lymfevaten. Er zijn vele verschillende vormen en technieken van massage. Als u hier klikt dan vind u mijn info pagina waar ik probeer zoveel mogelijke technieken voor u uit te werken en te beschrijven. Hierdoor kunt u hopelijk beter gericht op uw behoefte uw eigen voorkeur uitkiezen.

Doel en behandeling

Doel van een massage kan zijn gelegen in het bestrijden van klachten of symptomen, hetzij lichamelijke, hetzij geestelijk/emotionele.

Behandelen van lichamelijke klachten/symptomen gebeurt hoofdzakelijk door vaklieden uit de (sport)gezondheidszorg sportmasseurs, 
chiropractors, osteopaten en fysiotherapeuten. Osteopaten en fysiotherapeuten zullen doorgaans geen massagetechnieken toepassen, maar uitgaan van een medisch behandelplan van zowel oefentherapie als manuele technieken.

Adresseren van geestelijke c.q. emotionele klachten/symptomen heet massagetherapie en wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door professionele massagetherapeuten.

Daarnaast zijn er aanbieders van zogeheten alternatieve geneeswijzen die als onderdeel van hun methode (ook) massage gebruiken. Door hen wordt vaak geen scheiding tussen lichamelijke en niet-lichamelijke klachten gemaakt.

Effecten van een massage

Een massage kan allerlei effecten teweegbrengen die bevorderend zijn voor lichaam en geest. Massage heeft niet alleen direct invloed op de plek waar de masseur de klant aanraakt, maar ook indirect op andere plekken van het lichaam of op de geest . De vijf effecten die een massage heeft zijn:

Mechanische effecten

We gaan hier niet voor niets als eerste in op de mechanische verklaring. Massage is namelijk op de eerste plaats een mechanische prikkel, die duidelijk waarneembare effecten teweegbrengt. Het gaat hier om effecten die direct worden veroorzaakt door de wrijving en de druk die bij massage ontstaan. Het gaat om effecten als:


 • Vrijkomen van warmte (massage zorgt voor warmteontwikkeling op de plek waar de masseur over de huid wrijft. De warmte straalt door tot in het onderliggend spierweefsel).
 • Loslaten van dode huidcellen.
 • Verhelpen van huid - en spierverklevingen.
 • Stimuleren van mestcellen (mestcellen zijn gespecialiseerde cellen in weefsel dat in contact staat met de buitenwereld; de huid. In de mestcellen zit histamine, wat voor een betere bloedsomloop kan zorgen).
 • Bevorderen bloedsomloop en doorstroming lymfevocht. 
 • Vochtafvoer. 
 • Vergroten beweeglijkheid

Reflectoire effecten

Met reflectoire effecten worden effecten bedoeld die betrekking hebben op het zenuwstelsel. Reflectoir e effecten zijn indirecte effecten van massage. Wanneer de masseur de huid aanraakt, prikkelt dit verschillende recept oren. Dit zijn een soort ontvangers die in de huid aanwezig zijn. Zij geven de ontvangen bood schap door aan het centrale zenuwstelsel, waar reacties ontstaan die worden teruggekaatst naar de plek waar de massage wordt gegeven. Voorbeelden van reflectoire effecten zijn:

 • Veranderen van spierspanning
 • Invloed uitoefenen op pijngevoel
 • Verwijden van bloedvaten (bij een intensieve massage is de doorbloeding na 15 tot 20 minuten op zijn hoogst)
Image

Biochemische effecten

Massage wekt in de huid en in het onderhuids bindweefsel chemische stoffen op, de zogenaamde weefselhormonen, waaronder acetylcholine en histamine. Deze stoffen zorgen onder meer voor de verwijding en een betere doorlaatbaarheid van de wanden van de bloedvaten, waardoor de stofwisseling wordt bevorderd.

Bio-energetische effecten

Bij een massage manipuleert de masseur direct de huid en spieren. Volgens de bio-energetica staan bepaalde spier en direct in contact met de functies van bepaalde organen. Wanneer door middel van massage de spieren beter functioneren doordat de energiebalans is hersteld, zorgt dit ook automatisch voor een betere werking van de organen waarmee deze spieren in contact staan. Met als gevolg dat het hele lichaam beter functioneert.

Psychische effecten

Een massage heeft ook psychische effecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 • Verminderen van stress en het stresshormoon
 • Kalmeren van angstgevoelens
 • Het hernieuwen van levenlust

Statera Oleum - Met Oliën in Balans

Statera Oleum, Met oliën in balans!